2023 MLB Bowman Chrome HTA Choice

包裝:每包3張/每盒1包/每箱12盒