2023 MLB Bowman Chrome Hobby

包裝:每包5張/每盒12包(6*2)/每箱12盒